Van de klootschieters ontving ik het volgende bericht voor 2022:. 

 

Beste Kloatscheterinnen en Kloatscheters.

Nu de Coronamaatregelen feitelijk allemaal zijn opgeheven kunnen wij weer
plannen maken voor de komende klootschietwedstrijden in 2022. Hopelijk zijn
jullie de afgelopen tijd goed doorgekomen en geen Corona opgelopen.
Als alles gaat zoals het moet gaan beginnen wij in April weer met de 1e
wedstrijd welke traditioneel een koppelwedstrijd is en zal plaatsvinden op
de straatbaan in Deurningen.

De planning voor dit jaar is als volgt:
Plaats:                            datum:                  Organisatie:
Deurningen                 12 april                    Ben Droppers, John Haverkate en Ben Wolbers (koppelwedstrijd) 

Reutum                        10 mei                     Hans Vandongen
Oldenzaal                    14 juni                    Gerard Huttenhuis
Lemselo                       20 september       Andre  Herink, Andre Postel en Nico Mensink
Lattrop                         18 oktober              Anne Weegink en Ed Broekhuis
Oldenzaal                    15 November             Jan van der Meer en Bennie Beuvink

Opgave voor de koppelwedstrijd in Deurningen op 12 april 2022 graag voor 31
maart 2022. (Opgave bij Jules)
Aanvang van de wedstrijd om 13.00 uur bij het Landkruis in Deurningen aan
de Gammelkeresweg-Koehorsterweg.

Willy Oosterwijk heeft zich teruggetrokken als klootschietgedelegeerde en
medeorganisator van de wedstrijd in Oldenzaal op 14 juni. Zijn plaats, als
klootschietgedelegeerde, is ingenomen door Bennie Beuvink.

Met vriendelijke groet
Ed, Bennie en Jules

nb Wil je  mailen, kijk dan bij contactpersonen PSOVT, daarvoor moet je wel ingelogd zijn

 

 

Voor de  Voorjaar - Najaar- en eventueel Eindejaarsactivit,  zie de link Uitstapjes. Ook dit jaar zal het belangrijk zijn te weten hoeveel subsidie wij nog ontvangen en at daarmee mogelijk is. We houden U  ondermeer met de Nieuwsflits op de hoogte.

De PSOVT activiteiten zijn voor het grootste deel nog niet bekend. Het bestuur hoopt dat in de loop van het jaar de activiteiten allemaal weer door kunnen gaan.

Op 9 maart zal de ALV van de PSOVT gehouden worden in de Hermantap te Enschede. De gedelegeerden zal gevraagd worden dan zoveel mogelijk de planning in te leveren. Als dat bekend is zullen de activiteiten hier geplaatst worden.

Op zondag 24 april 2022 zal de marathon van Enschede weer gehouden worden. Alle psovt leden ( inclusief de senioren) kunnen daaraan meedoen en krijgen dan de helft van het inschrijfgeld vergoed. Als er meer over bekend wordt, zal dat hier vermeld worden.

Kijk hier voor voor meer info over de Enschedese marathon.