De voorjaarsreis voor dit jaar is definitief geschrapt.
 
Wat we deden bij de Voorjaarsreis afgelopen jaar kunt u hier nog lezen totdat de nieuwe reis is georganiseerd. :
Ook is het fotoalbum alweer in te zien als u bent ingelogd.
 

Vertrekplaatsen : De instaproutes moeten nog ingevuld worden! Zodra dit bekend is wordt ook de Nieuwsflits verzonden.

Programma.

Vertrektijden zie onder.

We reden van de instapplaatsen naar Lichtmis, Elburg &Veluwemeer

09.15-10.45 uur Ontvangst bij De Koperen Hoogte, luxe Serrezaal. Gezellig koffie / thee (2x) drinken met daarbij lekker gebak. Kijk hier rond in deze wel heel bijzondere locatie van de familie van der Most. Boven kon u het draaiende restaurant bekijken en beneden kon u even het maritiem museum bekijken. Alles per lift en rolstoeltoegangkelijkheid.

10.45-11.45 uur Vanaf hier reden we mooi toeristisch verder over onder andere de Kamperzeedijk naar Kampen, de Roggebotsluis, via een stuk Drontermeer naar Elburg.

11.45-15.00 uur We gingen aan boord van luxe Salonboot: ' M.P.S. Jacqueline 'prachtig schip benedensalon, bovensalon, bar, riant buitendek .

We stapten uit aan de kade bij de prachtige boot de 'Jacqueline' De tafels waren reeds gedekt voor de volgende lunch; Brood, bolletjes, krentenbrood, beschuit, roggenbrood, 3 soorten vleeswaren, kaas, zoetwaren 2x koffie/thee, soep en een kroket. Ondertussen; Vanaf Elburg maken we een Veluwemeer-cruise ; prachtig uitzicht op de Veluwe en op eilandjes met natuurgebieden. Aan de andere kant ziet u Flevoland met stranden, jachthavens en recreatiemogelijkheden. 

15.00-16.45 uur Terug aan wal, we zijn vrijwel in het leuke centrum van Elburg. Eigen tijd - en op eigen rekening- winkelen, rondkijken, terras, haring enz.

16.45-18.15 uur We rijden van Harderwijk naar jullie diner-adres in Almelo.

18.15-20.15 uur Diner bij Preston Palace

 

Geef bij opgave zelf svp ook uw gewenste opstapplaats door, zodat er geen vervoersproblemen ontstaan.

De reis is gweest, u kunt zich dus niet meer opgeven.

nieuwOns bank rekening nr. is dus gewijzigd! Wij hebben nu een bankrekening bij de RegioBank. Het bankrekening nr. van de Senioren Politie Twente is nu :  NL24 RBRB 0778 1297 21

Bij opgave svp uw naam en die van uw partner.

Was u nog geen lid dan kan dat nog steeds via de link lid worden.

Hebt u geen vaste partner (meer), dan kunt een introducé meenemen i.o.m. het bestuur.

De kosten daarvoor zijn voor deze reis de eigen bijdrage van €25,- + €12,50 .

Eindejaars gaat niet door

Op het moment dat ik dit bericht bijwerk zitten we net in de 2e golf van de Corona-pandemie. Als bestuur zijn we mede daardoor nog niet bijeengeweest om de mogelijkheden te bespreken. Dat betekent natuurlijk wel dat de Eindejaarsbijeenkomst van 2020 niet kan doorgaan. Helaas maar het is niet anders. Gezondheid gaat voor en wij wensen al onze leden dan ook op de eerste plaats een goede gezondheid. Hopelijk  zal volgend jaar een oplossing komen in de vorm van een goed werkend vaccin of goed medicijn. 

Hebben wij nieuws onze vereniging aangaande, dan wordt dit op de eerste plaats op de website vermeld en wellicht ook weer door een Nieuwsflits die u per mail  zal worden toegezonden.


De oude info blijft staan totdat de nieuwe info bekend is!

De Eindejaarsbijeenkomst voor 2019  is weer geweest. De foto's zijn geplaatst.

 

Welkom

Iedereen werd bij aankomst buiten bij de Molenberg welkom geheten door de midwinterhoornblazers Jan Willink,Jan van Raalte en Stephanie Eidhof, waardoor je meteen in de goede stemming geraakte. Beste midwinterhoornblazers bedankt!

 Karlijn Baalman

CarlijnBaalmanOnze districtschef Karlijn Baalman was ook aanwezig. Zij voerde kort het woord en prees het bestaan van een dergelijke bijeenkomst. Zij stelde zich nog kort voor omdat het de eerste keer was dat ze in ons midden was. Ze sprak ook de verwachting uit dat we nog lang zo konden doorgaan. Ook gaf ze aan dat er nog veel kennis bij de senioren zou zijn en ze hoopte daar nog gebruik van te kunnen maken.

Ze is nog geruime tijd geweest om met vele aanwezigen te kunnen bijpraten. Uiteraard is ze door ons uitgenodigd om ons concreet te informeren over de door haar genoemd inzet van onze senioren. Als daarover iets bekend wordt zal dat doorgegeven worden aan onze leden.

 

Willem Rödel

Zoals gebruikelijk heeft ook de voorzitter van de psovt ons toegesproken. Helaas was dat kort omdat de microfoon het begaf. Duidelijk was wel dat hij ons zou blijven steunen. Hij sprak de hoop en verwachting uit dat vele "Dienstverlaters" lid zouden worden en hij zou dat zeker doen.Ook gaf hij nog aan dat we elkaar nog hard nodig gaan hebben gezien de voornemens van het korps de subsidie te gaan verminderen.

 

Onze voorzitter

Onze voorzitter Jurrie van der Geize heeft de sprekers bedankt voor hun mooie woorden. Hij sprak ook de hoop uit dat we nog lang zo konden doorgaan, dat we daarvoor de nodige steun zouden krijgen en dat onze leden ook doorgeven dat de eindejaarsbijeenkomst, evenals onze andere activiteiten de moeite waard zijn. De volledige reactie van onze voorzitter kunt u hier lezen

Gerrit Engelbertink

Na afloop bedankte Gerrit Engelbertink het bestuur voor de activiteiten van dit jaar, met name voor deze middag. En ja hij bedankte ook het personeel van de Molenberg voor al het voortreffelijke eten.

 

De  info van afgelopen jaar blijft nog even staan zodat u kunt zien wat u eventueel gemist hebt.

 

flyer SPT eindejaars 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invulling middag

Zoals gebruikelijk ontvangst met koffie en krentewegge, gratis drinken en afsluiting met stamppotbuffet. Natuurlijk gevolgd door een uitgebreid dessert met diverse puddingen en ijstaart.    

Bezoek districtschef
En ja ook onze districtschef Karlijn Baalman heeft toegezegd te komen en zij zal ook even het woord voeren.   

Midwinterhoornblazers

Ook de midwinterhoorn-blazers hebben weer toegezegd te zorgen voor de speciale ontvangst zodat u meteen weer in de stemming bent. Vast onze dank daarvoor.

Opgeven eindejaars

Onze leden kunnen zich daarvoor opgeven door betaling van €5,- per persoon op bankrekening nr. NL24 RBRB 0778 1297 21 van de Senioren Politie Twente. Bij opgave svp uw naam en die van uw partner.Introducees ( zijn dus niet leden) kunnen i.o.m. het bestuur meekomen tegen betaling van de kostprijs van €31,50,- per persoon. Ook in dat geval graag de naam van die introducee opgeven bij betaling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden.

I.v.m. de coronaperikelen en de maatregelen die daardoor genomen moeten worden is het bestuur van mening dat het niet verantwoord is het "Buiten-buffet" door te laten gaan. Indien uw mailadres bij ons bekend is heeft u daarvan een Nieuwsflits ontvangen waarin u de argumenten wat uitgebreider heeft kunnen lezen.

 

Betalingen altijd richten aan Seniorenpolitie twente bankrekening nr. NL24 RBRB 0778 1297 21.