Voor de Eindejaarsbijeenkomst hebben wij voor 2021 vast een datum gepland, namelijk woensdag 15 december 2021. We zijn al bijeen geweest als bestuur om alles te regelen, doch we wachten even tot de laatste coronamaatregelen bekend zijn. U hoort daarna bijtijds of en hoe het door kan gaan via facebook, nieuwsflits en uiteraard op de website.

 

De oude info  blijft staan tot de nieuwe eindejaars wordt gehouden,  zodat u kunt zien wat wij normaliter regelen voor de eindejaarsbijeenkomst.

Welkom

Iedereen werd bij aankomst buiten bij de Molenberg welkom geheten door de midwinterhoornblazers Jan Willink,Jan van Raalte en Stephanie Eidhof, waardoor je meteen in de goede stemming geraakte. Beste midwinterhoornblazers bedankt!

 Karlijn Baalman

CarlijnBaalmanOnze districtschef Karlijn Baalman was ook aanwezig. Zij voerde kort het woord en prees het bestaan van een dergelijke bijeenkomst. Zij stelde zich nog kort voor omdat het de eerste keer was dat ze in ons midden was. Ze sprak ook de verwachting uit dat we nog lang zo konden doorgaan. Ook gaf ze aan dat er nog veel kennis bij de senioren zou zijn en ze hoopte daar nog gebruik van te kunnen maken.

Ze is nog geruime tijd geweest om met vele aanwezigen te kunnen bijpraten. Uiteraard is ze door ons uitgenodigd om ons concreet te informeren over de door haar genoemd inzet van onze senioren. Als daarover iets bekend wordt zal dat doorgegeven worden aan onze leden.

 

Willem Rödel

Zoals gebruikelijk heeft ook de voorzitter van de psovt ons toegesproken. Helaas was dat kort omdat de microfoon het begaf. Duidelijk was wel dat hij ons zou blijven steunen. Hij sprak de hoop en verwachting uit dat vele "Dienstverlaters" lid zouden worden en hij zou dat zeker doen.Ook gaf hij nog aan dat we elkaar nog hard nodig gaan hebben gezien de voornemens van het korps de subsidie te gaan verminderen.

 

Onze voorzitter

Onze voorzitter Jurrie van der Geize heeft de sprekers bedankt voor hun mooie woorden. Hij sprak ook de hoop uit dat we nog lang zo konden doorgaan, dat we daarvoor de nodige steun zouden krijgen en dat onze leden ook doorgeven dat de eindejaarsbijeenkomst, evenals onze andere activiteiten de moeite waard zijn. De volledige reactie van onze voorzitter kunt u hier lezen

Gerrit Engelbertink

Na afloop bedankte Gerrit Engelbertink het bestuur voor de activiteiten van dit jaar, met name voor deze middag. En ja hij bedankte ook het personeel van de Molenberg voor al het voortreffelijke eten.

 

De  info van afgelopen jaar blijft nog even staan zodat u kunt zien wat u eventueel gemist hebt.

 

flyer SPT eindejaars 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invulling middag

Zoals gebruikelijk ontvangst met koffie en krentewegge, gratis drinken en afsluiting met stamppotbuffet. Natuurlijk gevolgd door een uitgebreid dessert met diverse puddingen en ijstaart.    

Bezoek districtschef
En ja ook onze districtschef Karlijn Baalman heeft toegezegd te komen en zij zal ook even het woord voeren.   

Midwinterhoornblazers

Ook de midwinterhoorn-blazers hebben weer toegezegd te zorgen voor de speciale ontvangst zodat u meteen weer in de stemming bent. Vast onze dank daarvoor.

Opgeven eindejaars

Onze leden kunnen zich daarvoor opgeven door betaling van €5,- per persoon op bankrekening nr. NL24 RBRB 0778 1297 21 van de Senioren Politie Twente. Bij opgave svp uw naam en die van uw partner.Introducees ( zijn dus niet leden) kunnen i.o.m. het bestuur meekomen tegen betaling van de kostprijs van €31,50,- per persoon. Ook in dat geval graag de naam van die introducee opgeven bij betaling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You have no rights to post comments