Bij de aanbiedingen staat nog steeds de Australië-Balireis. Door de coronacrisis kan deze reis nu niet doorgaan. De organisatie heeft besloten deze reis een jaar door te schuiven. Had u nog niet besloten mee te gaan, dan kunt u nu dus nog aansluiten. Ook kunt u nu dus nog geruime tijd sparen. Kijk voor mee informatie bij de Aanbiedingen.

 
Beste lezers.
 Ik kreeg een mail met het verzoek dat bericht  door te sturen. Ik heb dat bericht verstuurd aan de mij bekende mailadressen. Mocht u het gemist hebben, dan kunt u het hier nalezen.
Toelichting op enkele daarin gebruikte afkortingen:
SPS  =  het Landelijk Samenwerkingsverband Politiesenioren.Voor ons is de contactpersoon onder genoemde Fokko Spoelstra, die werkt bij het:
WEP = Stichting Erkenning Waardering Politie gevestigd te Doorn.
 
Bericht:
Via diverse kanalen bereiken ons veel berichten van voormalige politiemedewerkers die hun hulp aanbieden in deze corona-crisis.
Hartverwarmend! Op dit moment is echter nog niet te zeggen of, hoe en wanneer we onze voormalige collega’s kunnen gaan inzetten. Door de maatregelen van de overheid komt er deels capaciteit in de eenheden vrij, omdat bijvoorbeeld evenementen zijn afgelast. Aan de andere kant vragen de aangescherpte maatregelen ook om meer toezicht vanuit de politie. We kijken steeds naar de juiste verdeling van de capaciteit, zodat het politiewerk doorgaat.Maar uiteraard kan binnenkort blijken dat we toch tijdelijk meer capaciteit nodig hebben. Vandaar dat we de aangeboden hulp willen inventariseren. Samen met de ACP hebben we daarom nagedacht over een werkwijze, zodat politiemensen die nu werkzaam zijn in andere sectoren of die de organisatie hebben verlaten vanwege (pre)pensioen zich centraal kunnen aanmelden. In geval dat de situatie verandert bijvoorbeeld verandering van taakstelling waardoor er ineens veel meer collega’s nodig zijn en/of een extreme toename van het aantal  zieken, kunnen we deze collega’s benaderen om eventueel bij te springen. Het gaat hierbij dan primair om ondersteunende taken.
Voormalig politiemedewerkers kunnen zich daarvoor registreren op:
 
 
Uiteraard informeren we deze groep tijdig en zijn we transparant dat het hier gaat om een noodscenario. Mochten jullie zelf nog contact hebben met voormalige collega’s en
horen dat zij zich in deze tijd graag voor de politie willen inzetten, verwijs ze dan naar bovenstaande site voor registratie.
We willen je vriendelijk vragen deze mail door te sturen naar de  teamchefs binnen jouw eenheid.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de zender van de mail: 
Fokko Spoelstra
projectleider st WEP
06-52475804
 
 

 

Evenement cancelledBeste lezers. In verband met de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te bestrijden zijn zowel onze ALV als de ALV van de PSOVT,    

die een week eerder gehouden zou worden  voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De Vergaderingen hadden gehouden zullen worden op:

ALV Psovt: woensdag 18 maart 2020

ALV Senioren Politie Twente  woensdag 25 maart 2020 , tijdstip: 14.00 uur. Plaats: Hermantap, IJstraat 4 Enschede.

Deze mededeling zal ook per mail worden verstuurd aan de bij onze vereniging bekende mailadressen.Als het goed is had u de agenda van de ALV Senioren Politie Twente ook per mail ontvangen. Hopelijk zullen de Corona-maatregelen niet te lang duren en we zullen u digitaal op de hoogte houden.

 

Ik ontving van Herman Oostindie het volgende bericht:

Op dinsdagavond 26 november en 3-10 en 17 december houdt de klaverjasclub van de Psovt afdeling Enschede hun jaarlijks Kerst klaverjastoernooi.Deze vindt al vele jaren plaats. Elke avond beginnen we om 20.00 uur in de Hermantap aan de IJstraat te Enschede.
Inschrijfgeld is 15,00 Euro voor de 4 avonden, daarbij is koffie/thee inbegrepen.
Inschrijven bij Herman Oostindie ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of Hans ten Velde ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
17 December is de prijsuitreiking en iedereen, die minimaal 3 keer deel neemt, heeft een prijs.
Daarnaast is het mogelijk de maandelijkse klaverjasavonden bij te wonen. Deze zijn altijd op de tweede dinsdag van de maand en ook dan beginnen we om 20.00 uur. Dan is inschrijfgeld 3,50 met inbegrip van koffie/thee en een hapje.
Ook dit is in de Hermantap aan de IJstraat te Enschede. In November is de prijsuitreiking van het gehele jaar.

Ik kreeg van meerdere kanten informatie over een mogelijke aanvulling op uw pensioen. Wist u dat….u mogelijk recht hebt op een aanvulling op uw pensioen van ABP als u en uw partner allebei werkzaam waren voor 1 januari 1995 en tegelijkertijd pensioen hebben opgebouwd? ABP kent namelijk een aanvulling op het pensioen wanneer er sprake is van samenvallende diensttijd en u pensioen opbouwde:

-vóór 1 januari 1986 bij zowel ABP als gelijktijdig ergens anders;

-vóór 1 januari 1995 bij ABP én uw partner gelijktijdig bij ABP of ergens anders pensioen opbouwde.

Wilt u er meer over lezen, ga dan bv naar de webiste van Max Meldpunt

Heeft u echt interessen en wilt u het uitzoeken? Dan kan ik een mail doorsturen met meer info. U kunt bv bij het ABP een formulier samenvallende diensttijd opvragen. tensloptte is er ook nog een Vereniging Pensioen verlies.Ga daarvoor naar hun website en lees meer

 

 

In de verstuurde nieuwsflitsen is al enkele keren melding gemaakt van het feit dat de korpsleiding de subsidie wil aanpassen, lees wil verminderen. Afgelopen jaar had dat al moeten gebeuren, doch tegen eerder gedane uitspraken in kregen wij nog een keer de oude subsidie. Het bestuur van de PSOVT werd  nu echter uitgenodigd door vertegenwoordigers van de Eenheid Oost, waarbij werd gezegd dat de vermindering komend jaar echt zou ingaan. Uiteraard heeft het bestuur daartegen stelling genomen i.v.m. eerder gedane toezeggingen en een vervolg gesprek is al gepland. Wat de uitkomst daarvan is kan nu nog niet gezegd worden. Zodra de uitkomst van dat gesprek duidelijk is zal dat verder gecommuniceerd worden naar de leden.

Ik kreeg het verzoek het volgende bericht te plaatsen:

Geachte heer, mevrouw. Samen met mijn collega schrijver-onderzoeker Annette Evertzen ben ik bezig met een boek over Jodenjagers bij de Hengelose gemeentepolitie in de Tweede Wereldoorlog. Een aantal jaren geleden zijn we benaderd door Niels Bakker, de gemeentearchivaris van Hengelo, om dit onderwerp nader te onderzoeken. Voor het onderzoek hebben we vooral gebruikgemaakt van de archieven van de gemeente Hengelo en het CABR in Den Haag. Ook hebben we literatuuronderzoek gedaan.

We zouden graag een afspraak willen maken met iemand binnen de politie Hengelo die kennis heeft van de rol van de politie in de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld een communicatiedeskundige. Specifieke vragen die we hebben zijn:

* is er een archief bij de politie Hengelo over de Tweede Wereldoorlog en de periode erna? Zo ja, kunnen we daar gebruik van maken?

* is er informatie beschikbaar over de agenten in de Tweede Wereldoorlog die van buiten Hengelo zijn aangetrokken in de periode van de reorganisatie van de gemeentepolitie in 1940?

We zien uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

namens Annette Evertzen,

Stevine Groenen. Voor contact mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op donderdag 4 juli waren alle vrijwilligers van de Risk Factory uitgenodigd om de nieuw geopende Risk Factory in Venlo te bezoeken. Jos Bruning was één van hen en leverde mij het volgende  artikel voor de website: "Informeel bezoek naar de op basis van de Risk Factory Twente, nieuw geopende 2e Risk Factory in Nederland ! m 08.30 uur was het verzamelen bij de Risk Factory op de vliegbasis Twente.

RFVenlo2019 (1)Alle vrijwilligers van de Risk Factory waren deze dag uitgenodigd om met de touringcar van Ter Doest uit Hengevelde mee te gaan naar de nieuw geopende Risk Factory in Venlo, Veiligheidsregio Limburg Noord.Na een sterke kop koffie en uiteraard bijbehorende sterke verhalen zijn wij om 08.45 uur gezamenlijk vertrokken.  Voor onderweg was de koelkast ruimschoots gevuld en de door ter Doest ter beschikking gestelde koffie in overvloed aanwezig en daar werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.De rit is super verlopen met een chauffeur die onderweg zijn grappen en grollen uit het dashboardkastje tevoorschijn haalde voor ons vermaak.

Bij aankomst in Venlo was het effe zoeken naar het bordje “Risk Factory” maar met een bus vol ex-speurneuzen kon dit natuurlijk niet misgaan en arriveerden wij exact op tijd 11.00 uur bij de Risk Factory Limburg Noord.De ontvangst door de vrijwilligers van de Veiligheidsregio Limburg Noord was overweldigend en bijzonder hartelijk, dit kan natuurlijk ook niet anders als met koffie en Limburgse vlaai in een diversiteit aan smaken. RFVenlo2019 (3)Na een hartelijk woord van welkom en een uitleg hoe de Veiligheidsregio Limburg Noord de basisvormen van Twente overgenomen en uitgebreid hebben met hun eigen nieuwe varianten en regionale samenwerkingsverbanden, werden wij uitgenodigd om in groepjes met vrijwilligers van Venlo hun Risk Factory te doorlopen en te aanschouwen

Van Sandra Tiedhof kreeg ik het volgende bericht:

" Beste (oud) collega’s. Woensdag 12 februari is het weer zo ver. Een prachtig Politie carnavalsgala van, voor en door collega’s! Daar mogen jullie niet bij ontbreken. Hiervoor willen wij jullie, samen met jullie partner, uitnodigen. Het Politie carnavalsgala heeft elk jaar de nodige verrassingen in petto. Geef jullie op en wij kijken uit naar jullie komst. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Politiegala2020

Ik had al eerder melding gemaakt van de mogelijkheid om een historische stadswandeling te maken in Enschede o.l.v. een zeer ervaren gids van Het Gilde, onze collega Ton Völker. En ja hoor, op donderdag 25 april ging het dan gebeuren. Een aantal collega’s had zich opgegeven, samen met echtgenote en of kennis. We hadden afgesproken op de oude markt bij het monument van de stadsbrand waar Ton ons opwachtte.  U komt misschien niet uit Enschede en hebt niet van dat monument  gehoord? Kijk hier dan verder even. Ton vertelt vol overgave over de historie van Enschede.
De Operationele Centra van Nederland hebben de keus gemaakt om burgers op te leiden tot Centralist en mogelijk daarna tot Generalist. Zij zoeken daarvoor oud politiemeldkamermedewerkers die na 1950 geboren zijn en graag nog wat willen bijdragen en bijverdienen om de nieuwe medewerkers van de meldkamers in Nederland op te leiden om hun taak naar behoren te kunnen verrichten.IPOL heeft hier ex-meldkamermedewerkers voor nodig die zij didactisch kunnen scholen en kunnen updaten op meldkamergebied om voor de aankomend OC medewerkers opleidingen te verzorgen. Heb je interesse, dan kun je het hele artikel hier lezen

Heeft u de laatste tijd geen Nieuwsflits ontvangen? En denkt u dat we wel uw goede mailadres hebben? Kijk dan ook eens in de “Spam-box.“ van uw mail. Het overkwam mij ook de laatste keer toen ik 2 bijlagen bij de mail had gevoegd. Ik had de mail zelf ook niet ontvangen mij mijn Ziggo mail waar ik het bericht ter controle ook heen stuur. Als dat zo is kunt u dat bericht weer naar de in-box verplaatsen en dan zal het normaliter de volgende keer goed gaan. Voor zij die het willen weten, het waren 2 bijlagen van een pdf formaat – toch heel gebruikelijk ! Het betrof de laatste Nieuwsflits en een folder over een stadswandeling in Enschede. Beide kunt u op de website nalezen.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al was vermeld is het regionaal overleg weer gestart. Onze nieuwe contact persoon is districtschef Rini Strijbosch, maar de vergadering werd nog geleid door de vorige contactpersoon Lute Nieuwerth. Voornaamste punt was de verdeling van de subsidie voor onze Eenheid. Het werd meteen een intensief overleg, waarbij werd voorgesteld de subsidie in onze Eenheid voortaan te verdelen op basis van het aantal leden per vereniging. Dat is gunstig als je veel leden hebt! Voor die berekening wordt dan uitgegaan van het aantal oud politiemedewerkjers dat lid is. Partners worden daarbij  niet meegerekend, omdat bij veel verenigingen de partner ook geen lid kan worden. Wij hebben kunnen bewerkstelligen dat dit in elk geval nog niet het komende jaar ingaat, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn. Duidelijk is zeker dat het dan van het grootste belang is zoveel mogelijk leden te hebben, zodat de subsidie niet nog veel lager uit gaat pakken.

Weet u dat ook in Enschede mooie standswandelingen gemaakt kunnen worden? En dat Ton Volker daarbij uw stadsgids kan zijn? Hij stuurde mij enkele folders met mooie informatie. De folder begint met: "Onder leiding van ervaren gidsen kunt u een boeiende stadswandeling door Enschede maken. In de binnenstad zijn niet alleen winkels en horeca te vinden, maar ook de stille getuigen van een rijk verleden, waarin de textielindustrie bloeide. De oude gebouwen, kerken en monumenten, maar vooral het verhaal van de gids daarbij, geven een goed beeld van de stad en haar geschiedenis." Wilt u dit zelf inzien, lees dan verder .Bij voldoende deelname zal Ton dit voor ons organiseren. Belangstelling? Laat het dan weten. U mag het aanvragen via "contact"op deze website. De eerste stadswandeling is ondertussen al gepland!