Ik ontving van Ed Broekhuis de tip om onze senioren te attenderen op de site van de:
"Stichting Pensioenvoldoen",  die gaat tegen de Staat procederen i.v.m.  de niet geïndexeerde periode van onze pensioenuitkering.  Je kunt je daar Gratis aanmelden en claimen op basis van "No cur no Pay".

Ga daarvoor naar de website Stichting voldoen.nl ..

Ed schrijft: " Ik zou zeggen DOEN ".

 

 

ALV PSOVT

De Algemene ledenvergadering van de Psovt zal worden gehouden op 5 april 2023 in de Hermantap te Enschede v.a. 14.00 uur voor gedelegeerden en bezoekers.

Let op, in de nieuwsflits stond vanaf 13.00 uur, maar dat is dus niet juist.

 

ALV Seniorenpolitie Twente op woensdag 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 om 15.00 uur zal onze Algemene Leden Vergadering worden gehouden in de Hermantap, IJstraat 4 te Enschede. NB. eerder stond hier nog 14.00 uur. Helaas hebben we moeten besluiten de aanvang een uur later te plannen. Daarover is mail verstuurd.  

De agenda e.a. worden binnenkort aan onze leden per mail toegezonden.

Bij de bestuursverkiezingen zal Henri van Harten zijn bestuursfunctie neerleggen. U kunt zich daarvoor dus beschikbaar stellen.

Functie omvat: secretariaat, websitebeheer, plv. penningmeester, vertegenwoordiger in landelijk-en regionaal seniorenoverleg, alsmede vertegenwoordiger voor de senioren in het bestuur van de psovt en bv. ook het opstellen van de Nieuwsflits. Kandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de ALV opgeven bij de voorzitter Jurrie van der Geize. U kunt via contact mailen.

Op verzoek onderstaand artikel geplaatst.

Graag breng ik onderstaand bericht van de World Police and Fire Games 2022, welke in Rotterdam zullen plaatsvinden, onder jullie aandacht. Wellicht dat jullie vrijwilliger willen zijn, of iemand kennen die als vrijwilliger wil fungeren bij de WPFG2022.Hartelijke groet,Fokko Spoelstra
Projectleider WEP.

Bericht:
Beste WPFG volger,Het is vanaf vandaag mogelijk om je in te schrijven als vrijwilliger voor de World Police & Fire Games 2022. Wil jij deel uitmaken van een fantastische, unieke ervaring tijdens de World Police & Fire Games 2022 in Rotterdam?
De WPFG2022 is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers met een sporthart, die in de periode van 20 tot en met 31 juli 2022 beschikbaar zijn.Wil je graag meewerken aan dit prachtige en unieke internationale sportevenement? Wil jij ook iets terugdoen en bijdragen aan waardering en respect voor de hulpverleners die dag en nacht voor jou klaarstaan?Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Kijk voor meer informatie snel op https://www.wpfgrotterdan2022/vrijwilligers en meld je vandaag nog aan.
Hartelijke groet, gerard Bakx, Vicepresident WPF2022

Op 22 februari a.s. wordt een filmavond gehouden  in de Hermantap. Anvang 19.00 uur.
De film heet 100 jaar Twente. "Zo doo wiejleu dat."
Kosten zijn € 7,50 per persoon.

Bij de aanbiedingen stond nog steeds nog steeds de Australië-Balireis. Door de coronacrisis kon deze reis niet doorgaan.Nu heeft de organisatie besloten deze reis opnieuw aan te bieden. Kijk voor meer informatie bij aanbiedingen of op ons Facebook. 

Bij de beheerders van de Hermantap leefde al enige tijd het idee om een soos te organiseren voor alle (oud) politiemedewerkers. Daarmee wordt bedoeld dat je vrij bent om dan in de Hermantap te komen met niet meer maar ook zeker niet minder de bedoeling om gezellig met elkaar bij te praten. Je kunt vrij binnenkomen, je betaalt alleen je eigen consumtie.

Aan de PSOVT en onze Seniorenvereniging is ook gevraagd of daar belangstelling voor is. Reden genoeg voor ons om dit aan onze leden kenbaar te maken.

Om te beginnen is daarvoor vrijdag 17 februari 2023 gepland. Je bent welkom vanaf 19.30 uur. Je hoeft je dus niet aan te melden. Uiteraard is het leuk om reacties te krijgen over dit onderwerp. NB. In de eerste aankondiging stond nog dat het 18.30 uur was. doch dit is NIET juist.Er waren nl. al meerdere reacties dat dit wel erg vroeg was

 

Ik kreeg als bestuurslid van onze vereniging en als zodanig lid van het landelijk overleg van Ariënne Dozeman van www.1camera.nl het volgende verzoek.

"Geachte heer/mevrouw,

 Tijdens mijn zoektocht naar bijzondere verhalen voor ons filmproject kwam ik ook op de website van de WEP ook uw email adres tegen. Wellicht dat u mij kan helpen bij het vinden van het verhaal dat zoek. Waar gaat het om? Wij zijn een videoproductiebedrijf uit Amsterdam en werken op dit moment samen met Achmea aan een korte film. Hierin willen wij graag verhalen laten zien van mensen wiens leven een bijzondere wending heeft gekregen. De aanleiding of het startpunt is daarbij belangrijk. Bijvoorbeeld het moment dat je te horen krijgt in verwachting te zijn van een drieling, het moment dat je een ernstig ongeluk krijgt, het moment dat je bedrijf afbrand... Hoe dit juist het startpunt bleek van een nieuw avontuur. Dat startpunt kan ook zijn de dag dat iemand met pensioen ging. Ik kan me voorstellen dat dit na een jarenlange carrière bij de politie best een hele omschakeling is. Temeer wanneer hij of zij best nog graag door had willen werken. We zijn dan ook op zoek naar iemand die het pensioen eigenlijk helemaal niet zo zag zitten, maar daarna juist iets bijzonders is gaan doen. Naar de kunstacademie, een solo-zeiltocht, backpacken, lopen naar Spanje, skydiven, een gaarkeuken runnen.... etc. etc.

Zou u in uw netwerk misschien iemand weten die aan dit profiel voldoet? Of het pensioen lang of kort geleden is maakt niet zoveel uit. Als er uiteindelijk maar begonnen is aan een nieuw hoofdstuk in het leven. Helaas zijn we al een tijdje op zoek naar zo'n verhaal. Het is het enige verhaal dat we nog missen in ons project. Er is dus enige haast. Het hoeft overigens niet per se een gepensioneerde agent te zijn, een ander beroep is ook prima. Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Ariënne Dozeman.

Mocht je van mening zijn dat je zo iemand bent, laat het me weten en  geef het aan mij door door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Henri van Harten.

 

Via de secretaris van het landelijk overlegorgaan voor de senioren te Doorn ontving ik een Nieuwjaarsboodschap van onze korpschef met het verzoek dit aan onze senioren. kenbaar te maken. Zie hieronder de tekst: 

Beste oud-collega,

In januari is het tien jaar geleden dat we Nationale Politie werden. Van 26 regionale korpsen naar 1 nationaal korps, de grootste overheidsreorganisatie ooit. Dat ging niet zonder slag of stoot. “Alsof je van een auto al rijdend de motor en de banden moest vervangen”, zo concludeerde een toezichtscommissie.

Velen van jullie waren erbij. En mede dankzij jullie staat er nu een politie die sneller kan opschalen bij crises. Die beter regionaal, nationaal en internationaal kan samenwerken.

Die politiemensen daar kan inzetten waar het op dat moment nodig is. Kortom: flexibeler en wendbaarder, maar de politie is nooit af.
Het vertrouwen in de politie is nog steeds hoog. Daar mogen we met elkaar trots op zijn. Sommigen van jullie genieten al wat langer van de welverdiende derde levensfase, voor anderen is het net begonnen. Maar hoe het ook zij: uit het oog, maar niet uit het Blauwe hart.

Ik wens jullie en jullie dierbaren een goed, veilig en gezond 2023.

Henk van Essen

 

 

 

 
Beste lezers.
 Ik kreeg een mail met het verzoek dat bericht  door te sturen. Ik heb dat bericht verstuurd aan de mij bekende mailadressen. Mocht u het gemist hebben, dan kunt u het hier nalezen.
Toelichting op enkele daarin gebruikte afkortingen:
SPS  =  het Landelijk Samenwerkingsverband Politiesenioren.Voor ons is de contactpersoon onder genoemde Fokko Spoelstra, die werkt bij het:
WEP = Stichting Erkenning Waardering Politie gevestigd te Doorn.
 
Bericht:
Via diverse kanalen bereiken ons veel berichten van voormalige politiemedewerkers die hun hulp aanbieden in deze corona-crisis.
Hartverwarmend! Op dit moment is echter nog niet te zeggen of, hoe en wanneer we onze voormalige collega’s kunnen gaan inzetten. Door de maatregelen van de overheid komt er deels capaciteit in de eenheden vrij, omdat bijvoorbeeld evenementen zijn afgelast. Aan de andere kant vragen de aangescherpte maatregelen ook om meer toezicht vanuit de politie. We kijken steeds naar de juiste verdeling van de capaciteit, zodat het politiewerk doorgaat.Maar uiteraard kan binnenkort blijken dat we toch tijdelijk meer capaciteit nodig hebben. Vandaar dat we de aangeboden hulp willen inventariseren. Samen met de ACP hebben we daarom nagedacht over een werkwijze, zodat politiemensen die nu werkzaam zijn in andere sectoren of die de organisatie hebben verlaten vanwege (pre)pensioen zich centraal kunnen aanmelden. In geval dat de situatie verandert bijvoorbeeld verandering van taakstelling waardoor er ineens veel meer collega’s nodig zijn en/of een extreme toename van het aantal  zieken, kunnen we deze collega’s benaderen om eventueel bij te springen. Het gaat hierbij dan primair om ondersteunende taken.
Voormalig politiemedewerkers kunnen zich daarvoor registreren op:
 
 
Uiteraard informeren we deze groep tijdig en zijn we transparant dat het hier gaat om een noodscenario. Mochten jullie zelf nog contact hebben met voormalige collega’s en
horen dat zij zich in deze tijd graag voor de politie willen inzetten, verwijs ze dan naar bovenstaande site voor registratie.
We willen je vriendelijk vragen deze mail door te sturen naar de  teamchefs binnen jouw eenheid.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de zender van de mail: 
Fokko Spoelstra
projectleider st WEP
 
 

Wij hebben bericht ontvangen dat Ed Broekhuis een hartaanval had gehad en in het ziekenhuis lag. Voor meer bijzijnderheden moet u ingelogd zijn.

Ik kreeg het verzoek het volgende bericht te plaatsen:

Geachte heer, mevrouw. Samen met mijn collega schrijver-onderzoeker Annette Evertzen ben ik bezig met een boek over Jodenjagers bij de Hengelose gemeentepolitie in de Tweede Wereldoorlog. Een aantal jaren geleden zijn we benaderd door Niels Bakker, de gemeentearchivaris van Hengelo, om dit onderwerp nader te onderzoeken. Voor het onderzoek hebben we vooral gebruikgemaakt van de archieven van de gemeente Hengelo en het CABR in Den Haag. Ook hebben we literatuuronderzoek gedaan.

We zouden graag een afspraak willen maken met iemand binnen de politie Hengelo die kennis heeft van de rol van de politie in de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld een communicatiedeskundige. Specifieke vragen die we hebben zijn:

* is er een archief bij de politie Hengelo over de Tweede Wereldoorlog en de periode erna? Zo ja, kunnen we daar gebruik van maken?

* is er informatie beschikbaar over de agenten in de Tweede Wereldoorlog die van buiten Hengelo zijn aangetrokken in de periode van de reorganisatie van de gemeentepolitie in 1940?

We zien uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

namens Annette Evertzen,

Stevine Groenen. Voor contact mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De data voor het klootschieten zijn weer bekend.

Wil je meer weten kun je hier verder lezen als je bent ingelogd.

Je kunt natuurlijk ook mailen met de gedelegeerde als je die kent.

De Operationele Centra van Nederland hebben de keus gemaakt om burgers op te leiden tot Centralist en mogelijk daarna tot Generalist. Zij zoeken daarvoor oud politiemeldkamermedewerkers die na 1950 geboren zijn en graag nog wat willen bijdragen en bijverdienen om de nieuwe medewerkers van de meldkamers in Nederland op te leiden om hun taak naar behoren te kunnen verrichten.IPOL heeft hier ex-meldkamermedewerkers voor nodig die zij didactisch kunnen scholen en kunnen updaten op meldkamergebied om voor de aankomend OC medewerkers opleidingen te verzorgen. Heb je interesse, dan kun je het hele artikel hier lezen