Op de laatste landelijke vergadering is door de directeur korpsstaf  Erik de Vries uitgelegd hoe de plannen voor de financiering van personeelsverenigingen, sportverenigingen en seniorenverenigingen eruit zal zien. Dat moet in 2019 ingaan. Voor velen zal dat betekenen dat er fors bezuinigd wordt en in elk geval voor ons en de PSOVT. Daar nog niet 100% duidelijk is wat we mogen verwachten is dat hier niet vermeld, maar het gaat vermoedelijk om een subsidie zoals die al meermalen door ons op onze uitstapjes en of bijeenkomsten is gezegd, waardoor we nog maar 1/3 gaan ontvangen van wat tot nu toe gebruikelijk was. Zodra het juiste bedrag vaststaat hoort u dat. Om ons voortbestaan te verzekeren en om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen binnen de Nationale Politie hebben wij inmiddels een zelfstandige vereniging opgericht.  Dit jaar zal in elk geval nog geen contributie van u gevraagd worden, doch komend jaar wel. Op woensdag 6 maart 2019 zal v.a. 14.00 uur onze eerste ALV gehouden worden in de Hermantap. U ontvangt daarvoor z.s.m. de nodige informatie. De ALV van de PSOVT precies een week later bij Van de Valk te Hengelo.

 

You have no rights to post comments