In de verstuurde nieuwsflitsen is al enkele keren melding gemaakt van het feit dat de korpsleiding de subsidie wil aanpassen, lees wil verminderen. Afgelopen jaar had dat al moeten gebeuren, doch tegen eerder gedane uitspraken in kregen wij nog een keer de oude subsidie. Het bestuur van de PSOVT werd  nu echter uitgenodigd door vertegenwoordigers van de Eenheid Oost, waarbij werd gezegd dat de vermindering komend jaar echt zou ingaan. Uiteraard heeft het bestuur daartegen stelling genomen i.v.m. eerder gedane toezeggingen en een vervolg gesprek is al gepland. Wat de uitkomst daarvan is kan nu nog niet gezegd worden. Zodra de uitkomst van dat gesprek duidelijk is zal dat verder gecommuniceerd worden naar de leden.

You have no rights to post comments