Beste lezers.
 Ik kreeg een mail met het verzoek dat bericht  door te sturen. Ik heb dat bericht verstuurd aan de mij bekende mailadressen. Mocht u het gemist hebben, dan kunt u het hier nalezen.
Toelichting op enkele daarin gebruikte afkortingen:
SPS  =  het Landelijk Samenwerkingsverband Politiesenioren.Voor ons is de contactpersoon onder genoemde Fokko Spoelstra, die werkt bij het:
WEP = Stichting Erkenning Waardering Politie gevestigd te Doorn.
 
Bericht:
Via diverse kanalen bereiken ons veel berichten van voormalige politiemedewerkers die hun hulp aanbieden in deze corona-crisis.
Hartverwarmend! Op dit moment is echter nog niet te zeggen of, hoe en wanneer we onze voormalige collega’s kunnen gaan inzetten. Door de maatregelen van de overheid komt er deels capaciteit in de eenheden vrij, omdat bijvoorbeeld evenementen zijn afgelast. Aan de andere kant vragen de aangescherpte maatregelen ook om meer toezicht vanuit de politie. We kijken steeds naar de juiste verdeling van de capaciteit, zodat het politiewerk doorgaat.Maar uiteraard kan binnenkort blijken dat we toch tijdelijk meer capaciteit nodig hebben. Vandaar dat we de aangeboden hulp willen inventariseren. Samen met de ACP hebben we daarom nagedacht over een werkwijze, zodat politiemensen die nu werkzaam zijn in andere sectoren of die de organisatie hebben verlaten vanwege (pre)pensioen zich centraal kunnen aanmelden. In geval dat de situatie verandert bijvoorbeeld verandering van taakstelling waardoor er ineens veel meer collega’s nodig zijn en/of een extreme toename van het aantal  zieken, kunnen we deze collega’s benaderen om eventueel bij te springen. Het gaat hierbij dan primair om ondersteunende taken.
Voormalig politiemedewerkers kunnen zich daarvoor registreren op:
 
 
Uiteraard informeren we deze groep tijdig en zijn we transparant dat het hier gaat om een noodscenario. Mochten jullie zelf nog contact hebben met voormalige collega’s en
horen dat zij zich in deze tijd graag voor de politie willen inzetten, verwijs ze dan naar bovenstaande site voor registratie.
We willen je vriendelijk vragen deze mail door te sturen naar de  teamchefs binnen jouw eenheid.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de zender van de mail: 
Fokko Spoelstra
projectleider st WEP
 
 

You have no rights to post comments