Ruim een jaar geleden laatste ik al een artikel op onze website over het regionaal overleg dat onder leiding van Rini Strijbosch in onze Eenheid werd gehouden. In feite is er het afgelopen jaar niet veel nieuws bijgekomen. Er zijn 5 districten en alleen in Gelderland Zuid en Twente was een vereniging opgericht. In de andere districten waren ze daar nog mee bezig. Op dit moment is dat allemaal rond gekomen en heeft ieder district dus een vereniging zoals vereist werd. Tot bijna de laatste vergadering werd overeind gehouden dat onze subsidie uitbetaald zou worden aan de hand van het aantal leden dat we hadden gedurende het afgelopen jaar. Voor het begrip lid wordt dan uitgegaan van een in dat regionaal overleg bepaalde definitie: “ Lid zijn alleen oud politiemedewerkers die dat jaar ook werkelijk contributie betaald hebben. En er moet minimaal €10,- contributie per lid per jaar worden voldaan.” Uiteindelijk is toch besloten om dat het komend jaar pas in te voeren. De reden daarvoor liepen uitéén. Eén vereniging wilde de leden afgelopen jaar maximaal €5,- per jaar laten betalen. Twee verenigingen waren nog in oprichting en hadden nog niet veel leden. De subsidie zou dan voor komend jaar gelden en zij hopen uiteraard komend jaar meer leden te werven. Ze zouden dan vrijwel niets krijgen voor komend jaar. Daarom is besloten dat komend jaar nog subsidie wordt verstrekt over het aantal bvé’s in het district. Het zal duidelijk zijn dat wij daar blij mee zijn. Wij hebben afgelopen jaar feitelijk niets kunnen organiseren en daardoor hebben kennelijk maar een 100 leden besloten te betalen. Er vanuit gaande dat er ook een district is dat opgeeft 300 leden te hebben zal het duidelijk zijn dat er dan voor Twente niet veel over blijft. Uiteraard hopen wij dat veel lenden komend jaar wel weer gaan betalen. Wij vragen slechts € 12,50 per lid per jaar en hopen dat dit voor velen geen belemmering zal zijn onze vereniging te laten voortbestaan. Henri van Harten

You have no rights to post comments