Op verzoek een Nieuwsbrief geplaatst van de Auto Hobbyclub District Twente. Je kunt b.v. zelf voordelig aan je voertuig herstelwerkzaamheden verrichten, 

bandelen wisselen, gebruik maken van gunstige inkoopregelingen etc.

Wil je meer informatie, lees hier dan verder !

best. leden gezocht

Helaas moeten we melden dat onze voorzitter Jurrie van der Geize ziek is. Er is slokdarmkanker bij hem geconstateerd. Hij gaat zeer binnenkort naar Groningen waar men hem hoopt te kunnen helpen. Mocht er belangrijk nieuws over zijn, dan ga ik dat hier vermelden.Mocht u hem een berichtje willen sturen, dan kunt u dat bv. via de mail. Dit is te lezen bij Bestuur als u bent ingelogd.

 

Update op donderdag 23 mei 2024

Op dit moment ondergaat Jurrie nog allerlei onderzoeken. Zeer kort gezegd: waarschijnlijk krijgt hij een kuur van bestraling met ook nog chemo waardoor de kanker moet stoppen. Hij ondergaat allerlei onderzoeken, omdat men hem daarna waarschijnlijk ook nog gaat opereren als dat medisch verantwoord is.

Update zondag 2 juni 2024.

De bedoelde onerzoeken zijn geweest. De artsen vinden een operatie te risicovol. Binnenkort wordt gestart met chemo en betraling. Zes weken lang elke dag bestralen en 1 x chemo. Men hoopt dat dit voldoende is. 

 

Zodra daarover meer bekend is komt dat op de website te staan.

Ik ontving van Ed Broekhuis de tip om onze senioren te attenderen op de site van de:
"Stichting Pensioenvoldoen",  die gaat tegen de Staat procederen i.v.m.  de niet geïndexeerde periode van onze pensioenuitkering.  Je kunt je daar Gratis aanmelden en claimen op basis van "No cur no Pay".

Ga daarvoor naar de website Stichting voldoen.nl ..

Ed schrijft: " Ik zou zeggen DOEN ".

 

 

Jos Bruning had me verteld dat hij nu als politievrijwilliger min of meer voor een soort wenstaxi van de politie reed.

Hoe zit dat dan in elkaar vroeg ik. Om dat goed te begrijpen zorgde hij voor een reactie van diegenen die dat regelen. Zij mailden mij als volgt:

“ Jeannet Aalpoel en ik, Marieke van Mourik, zijn zorgregisseurs voor de eenheid Oost-Nederland. 

Een van onze werkzaamheden is om taxivervoer te regelen voor collega’ s die aan het re-integreren zijn of bijvoorbeeld een behandeling krijgen (vanuit de politie) en niet zelf kunnen en/of mogen rijden naar de behandellocatie (retour).

Als een soort pilot maken wij gebruik van onder andere politievrijwilligers die voor ons (althans namens onze afdeling Veilig en Gezond Werken) meerdere malen per maand (en soms per week) collegae vervoeren.

We horen terug dat het ontzettend dankbaar werk is van onze vrijwilligers (ook van Jos!). Zie hiervoor een stukje dat ik bijgevoegd heb en dat we een tijd geleden op Intranet geplaatst hebben.

Wellicht zijn er mensen binnen jullie club die hier interesse voor hebben. Dat vernemen we dan graag! We zijn het beste te bereiken via ons Zorgregie e-mailadres.

We zijn ook bereid een praatje te komen houden als daar behoefte aan is (tijdens werktijden 😉).

Hartelijke groet, ook namens Jeannet Aalpoel

 

NB. Omdat onze website voor een ieder te lezen is heb ik het bedoelde mailadres niet vermeld. Heb je interesse, mail me via contact of eventueel mijn eigen mailadres als je dat weet. Ik stuur het dan gegarandeerd door.

Wil je de reactie van de bedoelde colega zien, lees hier dan verder

Henri

 

ALV PSOVT

De Algemene ledenvergadering van de Psovt zal worden gehouden op 5 april 2023 in de Hermantap te Enschede v.a. 14.00 uur voor gedelegeerden en bezoekers.

Let op, in de nieuwsflits stond vanaf 13.00 uur, maar dat is dus niet juist.

 

Toon Snijders kreeg 10 juni jl. een herseninfarct. Hij is daarvoor in het ziekenhuis behandeld en voor verdere therapie in het Roesingh geweest. Ik had daar eerder een bericht over geplaatst.Woensdag 31 januari 2024 was ik met een collega bij Toon om even bij te praten. Wij vonden dat Toon goed te pas was en het was fijn hem over zijn herstel en weer voluit over "vroeger" te horen praten. 

Toon zegt nu zelf: "Ik ben best tevreden met hoe het nu gaat. Ik kan nog niet alles maar ik kan weer zelfstandig lopen en ben blij dat mijn spraak etc. allemaal normaal intact is gebleven. Ik weet dat ik nog wel een lange weg heb te gaan maar ik heb er vertrouwen in dat het allemaal nog weer veel beter zal gaan. Ik vind het prima als je dat op de website zet en ik wil alle collega's  die regelmatig langs zijn gekomen bedanken voor hun bezoek. Dat heeft mij veel goed gedaan!

Wij wensen Toon en zijn echtgenote uiteraard dat het soedig weer helemaal goed komt! NB ook de foto is met zijn instemming geplaatst.

Toon Snijders 31 1 2024

ALV Seniorenpolitie Twente op woensdag 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 om 15.00 uur zal onze Algemene Leden Vergadering worden gehouden in de Hermantap, IJstraat 4 te Enschede. NB. eerder stond hier nog 14.00 uur. Helaas hebben we moeten besluiten de aanvang een uur later te plannen. Daarover is mail verstuurd.  

De agenda e.a. worden binnenkort aan onze leden per mail toegezonden.

Bij de bestuursverkiezingen zal Henri van Harten zijn bestuursfunctie neerleggen. U kunt zich daarvoor dus beschikbaar stellen.

Functie omvat: secretariaat, websitebeheer, plv. penningmeester, vertegenwoordiger in landelijk-en regionaal seniorenoverleg, alsmede vertegenwoordiger voor de senioren in het bestuur van de psovt en bv. ook het opstellen van de Nieuwsflits. Kandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de ALV opgeven bij de voorzitter Jurrie van der Geize. U kunt via contact mailen.

Wil Thijssen, politie- en justitie verslaggeefster van De Volkskrant, schrijft wekelijks op de maandag de politieserie 'Die ene melding', waarin politiemensen vertellen over het incident dat hun kijk op het vak heeft veranderd (een leermoment, of iets dat een nieuw inzicht heeft gegeven of de kennis heeft verrijkt). 

Er zijn al meer dan 80 afleveringen geweest en de artikelen worden uiteindelijk gebundeld in een boek. Een ieder, in welke functie of rang dan ook, kan een bijdrage leveren.

Ondergetekende heeft dat al gedaan, zie de bijlage als  voorbeeld . 

Wil spreekt voor een artikel gemiddeld een uurtje met je en schrijft daarvoor een stukje van maximaal 800 woorden.

Heb je een dergelijk incident meegemaakt, dan zou Wil Thijssen graag met je in contact komen.

Haar mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoonnummer bellen (+31655816338)

Zij belt kort met je over het incident en maakt daarna een afspraak in persoon of online.

Voor nadere informatie kun je mij ook benaderen.

Het is geen enkel probleem om deze mail verder te verspreiden onder jouw bekende collega's, ook gepensioneerden. Integendeel, graag zelfs.

Met collegiale groet,

Han van Nes

06-52716516

Als voorbeeld is een bijlage bijgevoegd. Interesse? Lees hier dan verder

 

Bij de beheerders van de Hermantap leefde al enige tijd het idee om een soos te organiseren voor alle (oud) politiemedewerkers. Daarmee wordt bedoeld dat je vrij bent om dan in de Hermantap te komen met niet meer maar ook zeker niet minder de bedoeling om gezellig met elkaar bij te praten. Je kunt vrij binnenkomen, je betaalt alleen je eigen consumtie.

Aan de PSOVT en onze Seniorenvereniging is ook gevraagd of daar belangstelling voor is. Reden genoeg voor ons om dit aan onze leden kenbaar te maken.

Om te beginnen is daarvoor vrijdag 17 februari 2023 gepland. Je bent welkom vanaf 19.30 uur. Je hoeft je dus niet aan te melden. Uiteraard is het leuk om reacties te krijgen over dit onderwerp. NB. In de eerste aankondiging stond nog dat het 18.30 uur was. doch dit is NIET juist.Er waren nl. al meerdere reacties dat dit wel erg vroeg was

 

Op vrijdag 15 december 2023 geeft het Politiekoor Twente i.s.m. de Twentse Politiekapel en sopraan Marjan Vleeming een kerstconcert in de Hofkerk te Oldenzaal en op 22 december 2023 in de Ontmoetingskerk te Enschede. Voor meer bijzondereheden als tijden en adressen zie bijgevoegde posters.

De poster van het concert Enschede is ontvangen als pdf, kijk hier verder

Poster Oldenzaal    zie afbeelding onder                

Poster Oldenzaal 2023 .pub

Via de secretaris van het landelijk overlegorgaan voor de senioren te Doorn ontving ik een Nieuwjaarsboodschap van onze korpschef met het verzoek dit aan onze senioren. kenbaar te maken. Zie hieronder de tekst: 

Beste oud-collega,

In januari is het tien jaar geleden dat we Nationale Politie werden. Van 26 regionale korpsen naar 1 nationaal korps, de grootste overheidsreorganisatie ooit. Dat ging niet zonder slag of stoot. “Alsof je van een auto al rijdend de motor en de banden moest vervangen”, zo concludeerde een toezichtscommissie.

Velen van jullie waren erbij. En mede dankzij jullie staat er nu een politie die sneller kan opschalen bij crises. Die beter regionaal, nationaal en internationaal kan samenwerken.

Die politiemensen daar kan inzetten waar het op dat moment nodig is. Kortom: flexibeler en wendbaarder, maar de politie is nooit af.
Het vertrouwen in de politie is nog steeds hoog. Daar mogen we met elkaar trots op zijn. Sommigen van jullie genieten al wat langer van de welverdiende derde levensfase, voor anderen is het net begonnen. Maar hoe het ook zij: uit het oog, maar niet uit het Blauwe hart.

Ik wens jullie en jullie dierbaren een goed, veilig en gezond 2023.

Henk van Essen

 

 

 

De Klaverjasclub van de PSOVT afdeling Enschede

organiseert weer de jaarlijkse kerstklaverjas avonden.

Deze worden gehouden in de Hermantap aan de IJstraat 4 te Enschede.

We beginnen op dinsdag 28 november 2023 en gaan verder op 6 december, 12 december en 19 december.

4 avonden waarvan de punten van 3 avonden bij elkaar worden geteld, waardoor je dus 1 avond kan laten vallen.

We beginnen op de avonden om 19.30 uur.

Inschrijfgeld voor 4 avonden is 10 euro voor PSOVT leden en 15 euro voor niet PSOVT leden.

Hier is de koffie bij inbegrepen.

We hopen hiermee nieuwe klaverjassers te vinden.

Wij zijn een club van de PSOVT Enschede waaronder anderen de Politie, Brandweer, Douane, Vliegbasis Twente en anderen maandelijks klaverjassen.

De organisatie van de klaverjasclub Enschede

Hans ten Velde en Herman Oostindie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik kreeg als bestuurslid van onze vereniging en als zodanig lid van het landelijk overleg van Ariënne Dozeman van www.1camera.nl het volgende verzoek.

"Geachte heer/mevrouw,

 Tijdens mijn zoektocht naar bijzondere verhalen voor ons filmproject kwam ik ook op de website van de WEP ook uw email adres tegen. Wellicht dat u mij kan helpen bij het vinden van het verhaal dat zoek. Waar gaat het om? Wij zijn een videoproductiebedrijf uit Amsterdam en werken op dit moment samen met Achmea aan een korte film. Hierin willen wij graag verhalen laten zien van mensen wiens leven een bijzondere wending heeft gekregen. De aanleiding of het startpunt is daarbij belangrijk. Bijvoorbeeld het moment dat je te horen krijgt in verwachting te zijn van een drieling, het moment dat je een ernstig ongeluk krijgt, het moment dat je bedrijf afbrand... Hoe dit juist het startpunt bleek van een nieuw avontuur. Dat startpunt kan ook zijn de dag dat iemand met pensioen ging. Ik kan me voorstellen dat dit na een jarenlange carrière bij de politie best een hele omschakeling is. Temeer wanneer hij of zij best nog graag door had willen werken. We zijn dan ook op zoek naar iemand die het pensioen eigenlijk helemaal niet zo zag zitten, maar daarna juist iets bijzonders is gaan doen. Naar de kunstacademie, een solo-zeiltocht, backpacken, lopen naar Spanje, skydiven, een gaarkeuken runnen.... etc. etc.

Zou u in uw netwerk misschien iemand weten die aan dit profiel voldoet? Of het pensioen lang of kort geleden is maakt niet zoveel uit. Als er uiteindelijk maar begonnen is aan een nieuw hoofdstuk in het leven. Helaas zijn we al een tijdje op zoek naar zo'n verhaal. Het is het enige verhaal dat we nog missen in ons project. Er is dus enige haast. Het hoeft overigens niet per se een gepensioneerde agent te zijn, een ander beroep is ook prima. Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Ariënne Dozeman.

Mocht je van mening zijn dat je zo iemand bent, laat het me weten en  geef het aan mij door door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Henri van Harten.