Ik kreeg het verzoek het volgende bericht te plaatsen:

Geachte heer, mevrouw. Samen met mijn collega schrijver-onderzoeker Annette Evertzen ben ik bezig met een boek over Jodenjagers bij de Hengelose gemeentepolitie in de Tweede Wereldoorlog. Een aantal jaren geleden zijn we benaderd door Niels Bakker, de gemeentearchivaris van Hengelo, om dit onderwerp nader te onderzoeken. Voor het onderzoek hebben we vooral gebruikgemaakt van de archieven van de gemeente Hengelo en het CABR in Den Haag. Ook hebben we literatuuronderzoek gedaan.

We zouden graag een afspraak willen maken met iemand binnen de politie Hengelo die kennis heeft van de rol van de politie in de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld een communicatiedeskundige. Specifieke vragen die we hebben zijn:

* is er een archief bij de politie Hengelo over de Tweede Wereldoorlog en de periode erna? Zo ja, kunnen we daar gebruik van maken?

* is er informatie beschikbaar over de agenten in de Tweede Wereldoorlog die van buiten Hengelo zijn aangetrokken in de periode van de reorganisatie van de gemeentepolitie in 1940?

We zien uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

namens Annette Evertzen,

Stevine Groenen. Voor contact mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In de verstuurde nieuwsflitsen is al enkele keren melding gemaakt van het feit dat de korpsleiding de subsidie wil aanpassen, lees wil verminderen. Afgelopen jaar had dat al moeten gebeuren, doch tegen eerder gedane uitspraken in kregen wij nog een keer de oude subsidie. Het bestuur van de PSOVT werd  nu echter uitgenodigd door vertegenwoordigers van de Eenheid Oost, waarbij werd gezegd dat de vermindering komend jaar echt zou ingaan. Uiteraard heeft het bestuur daartegen stelling genomen i.v.m. eerder gedane toezeggingen en een vervolg gesprek is al gepland. Wat de uitkomst daarvan is kan nu nog niet gezegd worden. Zodra de uitkomst van dat gesprek duidelijk is zal dat verder gecommuniceerd worden naar de leden.

Op donderdag 4 juli waren alle vrijwilligers van de Risk Factory uitgenodigd om de nieuw geopende Risk Factory in Venlo te bezoeken. Jos Bruning was één van hen en leverde mij het volgende  artikel voor de website: "Informeel bezoek naar de op basis van de Risk Factory Twente, nieuw geopende 2e Risk Factory in Nederland ! m 08.30 uur was het verzamelen bij de Risk Factory op de vliegbasis Twente.

RFVenlo2019 (1)Alle vrijwilligers van de Risk Factory waren deze dag uitgenodigd om met de touringcar van Ter Doest uit Hengevelde mee te gaan naar de nieuw geopende Risk Factory in Venlo, Veiligheidsregio Limburg Noord.Na een sterke kop koffie en uiteraard bijbehorende sterke verhalen zijn wij om 08.45 uur gezamenlijk vertrokken.  Voor onderweg was de koelkast ruimschoots gevuld en de door ter Doest ter beschikking gestelde koffie in overvloed aanwezig en daar werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.De rit is super verlopen met een chauffeur die onderweg zijn grappen en grollen uit het dashboardkastje tevoorschijn haalde voor ons vermaak.

Bij aankomst in Venlo was het effe zoeken naar het bordje “Risk Factory” maar met een bus vol ex-speurneuzen kon dit natuurlijk niet misgaan en arriveerden wij exact op tijd 11.00 uur bij de Risk Factory Limburg Noord.De ontvangst door de vrijwilligers van de Veiligheidsregio Limburg Noord was overweldigend en bijzonder hartelijk, dit kan natuurlijk ook niet anders als met koffie en Limburgse vlaai in een diversiteit aan smaken. RFVenlo2019 (3)Na een hartelijk woord van welkom en een uitleg hoe de Veiligheidsregio Limburg Noord de basisvormen van Twente overgenomen en uitgebreid hebben met hun eigen nieuwe varianten en regionale samenwerkingsverbanden, werden wij uitgenodigd om in groepjes met vrijwilligers van Venlo hun Risk Factory te doorlopen en te aanschouwen

De jaarlijkse contributie is  €12,50 per persoon. Inclusief partner dus €25,- . Je kunt dit bedrag over maken op onze bankrekening.

nieuw Ons bank rekening nr. is gewijzigd!

Wij hebben nu een bankrekening bij de RegioBank. Het bankrekening nr. van de Senioren Politie Twente is nu :  NL24 RBRB 0778 1297 21 Zet svp ook de naam van je partner erbij als die ook lid wil worden, alsmede je mailadres. Dan kan de penningmeester je mailen als je betaald hebt. Wil je geen contributie betalen, dan kun je helaas  niet deelnemen aan onze activiteiten. Momenteel zitten we al vrijwel op 200 leden! Dat wordt dus een goede doorstart voor onze vereniging.  Had je je nog niet eerder aangemeld als lid , doe dat dan s.v.p. eerst voor je contributie betaalt. Ga daarvoor naar de link lid worden.

Ik had al eerder melding gemaakt van de mogelijkheid om een historische stadswandeling te maken in Enschede o.l.v. een zeer ervaren gids van Het Gilde, onze collega Ton Völker. En ja hoor, op donderdag 25 april ging het dan gebeuren. Een aantal collega’s had zich opgegeven, samen met echtgenote en of kennis. We hadden afgesproken op de oude markt bij het monument van de stadsbrand waar Ton ons opwachtte.  U komt misschien niet uit Enschede en hebt niet van dat monument  gehoord? Kijk hier dan verder even. Ton vertelt vol overgave over de historie van Enschede.

Op de laatste landelijke vergadering is door de directeur korpsstaf  Erik de Vries uitgelegd hoe de plannen voor de financiering van personeelsverenigingen, sportverenigingen en seniorenverenigingen eruit zal zien. Dat moet in 2019 ingaan. Voor velen zal dat betekenen dat er fors bezuinigd wordt en in elk geval voor ons en de PSOVT. Daar nog niet 100% duidelijk is wat we mogen verwachten is dat hier niet vermeld, maar het gaat vermoedelijk om een subsidie zoals die al meermalen door ons op onze uitstapjes en of bijeenkomsten is gezegd, waardoor we nog maar 1/3 gaan ontvangen van wat tot nu toe gebruikelijk was. Zodra het juiste bedrag vaststaat hoort u dat. Om ons voortbestaan te verzekeren en om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen binnen de Nationale Politie hebben wij inmiddels een zelfstandige vereniging opgericht.  Dit jaar zal in elk geval nog geen contributie van u gevraagd worden, doch komend jaar wel. Op woensdag 6 maart 2019 zal v.a. 14.00 uur onze eerste ALV gehouden worden in de Hermantap. U ontvangt daarvoor z.s.m. de nodige informatie. De ALV van de PSOVT precies een week later bij Van de Valk te Hengelo.

 

Heeft u de laatste tijd geen Nieuwsflits ontvangen? En denkt u dat we wel uw goede mailadres hebben? Kijk dan ook eens in de “Spam-box.“ van uw mail. Het overkwam mij ook de laatste keer toen ik 2 bijlagen bij de mail had gevoegd. Ik had de mail zelf ook niet ontvangen mij mijn Ziggo mail waar ik het bericht ter controle ook heen stuur. Als dat zo is kunt u dat bericht weer naar de in-box verplaatsen en dan zal het normaliter de volgende keer goed gaan. Voor zij die het willen weten, het waren 2 bijlagen van een pdf formaat – toch heel gebruikelijk ! Het betrof de laatste Nieuwsflits en een folder over een stadswandeling in Enschede. Beide kunt u op de website nalezen.

Ik ontving het volgende verzoek."Beste collegae. Uit een nalatenschap ontving ik 3 leerboeken voor de politie uit 1939 van een Hengelose collega, A. van Bodengraven. Deze deed de politieopleiding van 01-05-1945 tot 17-06-1946. Ik zoek een ingang om de familie deze boeken te geven. De boeken bevatten handgeschreven aantekeningen, ansichtkaarten e.d. Misschien dat jullie weten waar ik voor de info terecht kan. Met vriendelijke groet, Theo van der Werff, Financieel Rechercheur Den Haag." Ken je deze oud collega of familie van hem? Geef dan even bericht via contact. Uiteraard heb ik meer gegevens van de Theo van der  Werf.  Henri

 

Weet u dat ook in Enschede mooie standswandelingen gemaakt kunnen worden? En dat Ton Volker daarbij uw stadsgids kan zijn? Hij stuurde mij enkele folders met mooie informatie. De folder begint met: "Onder leiding van ervaren gidsen kunt u een boeiende stadswandeling door Enschede maken. In de binnenstad zijn niet alleen winkels en horeca te vinden, maar ook de stille getuigen van een rijk verleden, waarin de textielindustrie bloeide. De oude gebouwen, kerken en monumenten, maar vooral het verhaal van de gids daarbij, geven een goed beeld van de stad en haar geschiedenis." Wilt u dit zelf inzien, lees dan verder .Bij voldoende deelname zal Ton dit voor ons organiseren. Belangstelling? Laat het dan weten. U mag het aanvragen via "contact"op deze website. De eerste stadswandeling is ondertussen al gepland!

Oude foto's - highlights-  van politie IJsselland en wellicht ook van politie Twente kunnen geplaatst worden via het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle. Dat stelt dataruimte beschikbaar binnen haar site ‘MijnStadMijnDorp’. Deze site wordt per jaar door ruim 1,5 miljoen mensen bezocht. Wim Dierks ( inmiddels ook met pensioen), is daar met een aantal mensen mee bezig voor IJsselland. Het zou natuurlijk prachtig zijn als daar ook foto's of ander bijbehorend materiaal bij zou komen van Twente. Dan zoeken wij natuurlijk naar mensen die daar aan mee willen werken. Heb je interesse, dan hier het hele verhaal van Wim Dierkx:

Nu al weer ruim 2 jaar geleden zat ik in een landelijk werkgroep voor buddyzorg bij onze politiesenioren. De gedachte was dat wij vanuit onze seniorenverenigingen wat zouden kunnen betekenen voor onze leden. Leden die normaal altijd bij onze activiteiten kwamen maar nu door gezondheidsproblemen niet meer kunnen meedoen. Veel partners van die leden zijn ook mantelzorger geworden. Ik had daarover een artikel over op onze website geplaatst. Er waren collega’s die aangaven dat er al meerdere instanties zijn die activiteiten ontwikkelen op dit gebied. En ja, waarom dan iets bedenken wat allang goed geregeld is. We laten het dus maar bij die mensen. Onlangs trof ik een kennis die daar lezingen over verzorgt. Hij wees mij op enkele websites waar veel informatie te vinden is op dit gebied: www.wijkracht.nl en https://www.siztwente.nl/ . Wijkracht zegt onder meer; ”Wij geloven in de kracht van individuen en de samenleving. Zij bieden sociale zorg en cliëntondersteuning. SizTwente geeft u bijvoorbeeld informatie voor mantelzorgers en vrijwillige thuishulp. Zij zetten ons in om de rol en positie van mantelzorgers te versterken. Misschien kunt u er ook nuttige informatie vinden als u daar behoefte aan heeft. Henri

Bij de laatste landelijke bijeenkomst werd ook aandacht gevraagd voor Serious Request. Serious Request 2017 helpt het Rode Kruis om vermiste kinderen op te sporen, contact te herstellen en families te herenigen. Veel politiemensen voelen zich verwant met dit goede doel en hebben besloten in actie te komen en geld in te zamelen. Kijk hier voor de flyer. Op de website van het WEP staat hier het nodige over vermeld lees verder

Er wordt tegenwoordig vaak gewaarschuwd om goed op te letten bij je activiteiten op internet. Maar waar moet je dan op letten? Op allerlei websites is er wel wat van te lezen en ik heb voor u wat samengevat. Denk je ik weet alles wel van dit onderwerp, lees dit dan niet 😊. Toch nieuwsgierig, lees dan verder

Slachtofferhulp Nederland zoekt naarstig naar nieuwe vrijwilligers, bij voorkeur (oud-)politiemedewerkers. Op verschillende locaties in het land kun je je steentje bijdragen om slachtoffers bij te staan. Vrijwilliger zijn bij Slachtofferhulp Nederland betekent dat je er bent voor mensen die dat nodig hebben. Dat je steun geeft en een luisterend oor bent voor bijvoorbeeld slachtoffers van zinloos geweld of een verkeersongeval. Daarnaast kun je ook helpen door slachtoffers juridisch bij te staan. Je ondersteunt dan bij het aanvragen van schadevergoedingen.

Slachtofferhulp zoekt vooral (oud-)politiecollega’s.