Vandaag het volgende bericht ontvangen met het verzoek dit ter kennis van de collegae te brengen.

Op maandag 20 mei is op 63-jarige leeftijd overleden oud-collega Rob Bokdam. Rob heeft een groot deel van zijn leven in diverse functies bij de politie gewerkt. Hij is begonnen bij de Rijkspolitie, vervolgens bij de regiopolitie Twente en later als lid van de sectorleiding Twente bij de Nationale Politie.

In 2016 heeft Rob de overgang gemaakt om zich in te zetten voor de Brandweer Twente. Zijn hele werkzame leven heeft hij zich ingezet voor de samenleving. Rob was altijd zeer betrokken bij het werk en een echt mensenmens met veel interesse voor zijn collega's.Op zondag 26 mei is er van 19.00-19.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Rob en zijn gezinsleden te condoleren in Uitvaartcentrum Delden, Langestraat 82A in Delden.De familie stelt het op prijs als je een persoonlijke herinnering aan Rob met hen wilt delen. Een mand waar je herinneringskaarten in kunt doen staat hiervoor klaar bij de ingang van het Uitvaartcentrum.Correspondentieadres: La Vie Uitvaartbegeleiding o.v.v. Rob Bokdam, Wijnhuisstraat 7, 7491 MD Delden.

Woensdag 24 januari 2024 gehoord van Frans Van Haarlem is overleden. Het was al enige tijd bekend dat hij aan een ongeneeslijke vorm van kanker leed. 

Frans van Haarlem was aanvankelijk bij de gemeentepolitie Hengelo werkzaam, waar hij o.a. nog enige tijd vervangend korpschef was. Later was hij onder meer chef van de Divisie Districts Ondersteuning in het korps Twente.

 

Zie voor verdere gegevens de overlijdensadvertentie hieronder. 

 

 

 Frans van Haarlem

Ik kreeg een reactie binnen op website dat Cor Lem was overleden, kennelijk de collega die helaas door een noodlottig ongeval blind werd. Vele oud colega's met name in Enschede zullen hem nog kennen.

Zie verder de hieronder geplaatste advertentie:

Cor Lem 2023

Wij krijgen soms de vraag waarom bericht overlijden niet is geplaatst of waarom de Nieuwsflits dan nog wordt gestuurd. Meestal is dat dan niet bekend. Wij krijgen deze berichten niet van het korps doorgestuurd.